Nắp EOE D99mm

Nắp EOE D99mm

Thông tin sản phẩm

Nắp EOE dùng đóng lon thực phẩm, lon đựng hạt giống… Kích thước D99mm

Sản phẩm khác

Tin liên quan