Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIPAK VIỆT NAM

MST: 2301224007
Địa chỉ: Khu đô thị Quế Võ 2, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0988196959 - Email: namipakvn@gmail.com